Skogrand Camping. Heim/Hemne kommune, Sør-Trøndelag. Foto: Skjoldager©/Skogrand Camping.