HEIM KOMMUNE OVERNATTING. Leiligheter ved Skogrand Camping.
Foto: Skjoldager©/Skogrand Camping.