HEIM KOMMUNE OVERNATTING. Leiligheter ved Skogrand Camping.
Foto: Skogrand Camping.